วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2556

งานทำบุญตักบาตร  ณ วัดบึงบาประภาสะวัต
ในวันออกพรรษา และ ตักบาตรเทโวโรหณะ
วันที่ ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
เวลา ๘.๐๐ น.


และ


งานทอดกฐิน ณ วัดบึงบาประภาสะวัต
    วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
    เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมงาน 
เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของท่านสาธุชนทั้งหลาย